"VIEDĀ TELPA" piedāvā šādus ezotērisko interešu KURSUS 2023./2024. mācību gadā

 

"VIEDĀ TELPA" piedāvā šādus ezotērisko interešu KURSUS 2023./2024. mācību gadā

⏩ http://www.viedatelpa.com/
🧿T
aro, Lenorman, Kipper, Čigānu Orākulu, Parasto Spēļu kāršu un Svārsta, Rūnu interešu kursi Video/Online formātā : http://www.viedatelpa.com/

⏩Lenorman kāršu Video/Online kurss iesācējiem, 2023.gada 5. septembrī, 5 mēneši - 20 nodarbības, mācību maksa - 55 eur mēnesī, viss kurss - 275 eur. http://www.viedatelpa.com/lenorman-orakula-karsu-kursi/

⏩Taro kāršu Video/Online kurss iesācējiem, 2023.gada 9. augustā, 5 mēneši - 20 nodarbības, mācību maksa - 60 eur mēnesī, viss kurss - 300 eur : http://www.viedatelpa.com/taro-karsu-kursi/
⏩Taro kāršu Video/Online kurss Padziļinātais, 2023.gada 2. novembrī, 3 mēneši - 12 nodarbības, mācību maksa - 60.00 eur mēnesī, viss kurss - 180.00 eur : http://www.viedatelpa.com/taro-karsu-kursi/taro-karsu-kursi-padzilinatie/

⏩Rūnu Video/Online kurss iesācējiem, 2023. gada 6. oktobrī, 3 mēneši - 10 nodarbības, mācību maksa - 55 eur mēnesī, viss kurss - 165 eur : http://www.viedatelpa.com/runu-kursi/

⏩Parasto Spēļu kāršu Video/Online kurss iesācējiem, 2023.gada 2. oktobrī, 3 mēneši - 12 nodarbības, mācību maksa - 55 eur mēnesī, viss kurss - 165 eur : http://www.viedatelpa.com/parasto-spelu-karsu-kursi/

⏩Svārsts Ikdienai VIDEO kurss, 2023. gada 1. septembrī, 2 mēneši - 8 nodarbības, mācibu maksa - 55 eur mēnesī, viss kurss - 100 eur : http://www.viedatelpa.com/svarsta-kursi/

⏩Čigānu Orākulu kāršu Video/Online kurss iesācējiem, 2024.gada 1. februārī, 4 mēneši, - 16 nodarbības, mācību maksa - 55 eur mēnesī, viss kurss 220 eur : http://www.viedatelpa.com/ciganu-orakula-karsu-kursi/

⏩Kipper kāršu Video/Online kurss iesācējiem, 2024.gada 4. martā, 3 mēneši - 12 nodarbības, mācību maksa - 55 eur mēnesī, viss kurss 165 eur : http://www.viedatelpa.com/kipperas-karsu-kursi/

🧿Kursi notiek VIDEO/ONLINE formātā, var mācīties no jebkuras vietas, jebkurā laikā.

🧿Visām nodarbībām ir Videoieraksti. Nodarbības pieejamas vēl 6 mēnešus pēc kursa noslēguma.

🧿Pilna informācija par kursiem VIEDĀ TELPA : http://www.viedatelpa.com/
🧿Kursiem var pieteikties šeit PIETEIKUMA ANKETA : http://www.viedatelpa.com/pieteikums-uz-nodarbibam
******* Kursu pasniedzēja Austra Savstare
🧿Kā arī piedāvā Video vebinārus :
⏩Video Vebināru cikls "Lielais Lenorman Izklājums - Grand Tableau" (3 vebināri), mācību maksa 60 eur : http://www.viedatelpa.com/lenorman-orakula-karsu-kursi/lenorman-lielais-izklajums-vebinari/
⏩Video Vebinārs "Lenorman kāršu negatīvā-ēnas puse" (1 vebinārs), mācību maksa 20 eur : http://www.viedatelpa.com/lenorman-orakula-karsu-kursi/vebinars-lenorman-karsu-negativa-enas-puse/