RAKSTISKĀ KONSULTĀCIJATARO un LENORMAN
Rakstiskā konsultācija e-pastā  viedatelpa@inbox.lv

Attiecību un mīlestības jautājumi  20 - 30  EUR 


Darba un biznesa jautājumi 15 - 25  EUR

Dažādi personīgi jautājumi, padomu saņemšana 15 - 25  EUR


Gada skatījums pa dzīves jomām 

(galvenā tendence katrā izskatāmajā jomā)

 30 EUR (15 dzīves sfēras)

  
40 EUR (20 dzīves sfēras)

Ja izvēlas klāt gada skatījumam vienas dzīves sfēras (attiecības, darbs, izvēle, padoms) padziļinātu izpēti, 

tad attiecīgi 40 vai 50 EUR

RAKSTISKO konsultāciju lielais pluss ir tas, ka sagatavojot šīs atbildes ir iespēja nopietnāk iedziļināties izskatāmajā problēmā, un rakstīts vārds vienmēr ir paliekošs, ar dziļāku jēgu un, līdz ar to ar lielāku vērtību. Kā arī šīs atbildes ir lasāmas, pārlasāmas un ar tām var darboties ilgtermiņā savās pārdomās un darbībās.


Visas atbildes A4 formātā uz vairāk lapām - atkarībā no jautājuma(-u) būtības un to skaita. 


TAS< KAS JĀZINA PAR KONSULTĀCIJU

@/Austra Savstare/

SAZIŅASAZIŅA rakstiski
e-pasts  :   viedatelpa@inbox.lv (joprojām arī austa-taro@inbox.lv un gaismasaile@inbox.lv)

Tālrunis - tiks izsūtīts e-pastā pēc nepieciešamības.
SKYPE - Austra Savstare

Sociālajos tīkos :  
Draugiem,lv Austra Savstare (privāti) 
Facebook.com Austra Savstare (privāti)

VIEDĀS KONSULTĀCIJAS
VIEDĀ KONSULTĀCIJA sevī ietver plašu mantiku pielietošanas spektru.
TARO un LENORMAN kāršu izklājumi - skatījumi, svārsta - diagrammu metode, rūnas, Augstāko Spēku sniegtās atbildes meditatīvās saziņas pierakstā.


Konsultācijas laikā noskaidrotās situācijas uzlabošanai vai mainīšanai, ja nepieciešams, tiek izmantotas : zemapziņas zīmējumu zīmēšana, situāciju maiņa ar kāršu maģiju, Spēka Vārdu - latvisko mantru meditatīvu darbināšana, harmonizēšana ar krāsām, sakrālo gaismas ģeometriju un numeroloģiju.
Šo visu metožu kopumu liekot lietā, tiek pētītas situācijas, notikumi, cilvēki, meklētas atbildes un risinājumi, uzlabota pašsajūta un attieksmi pret sevi un pasauli, mainās domāšana - cilvēks maina sevi un savu apkārtni, līdz ar to partneru attieksmi attiecībās, līdzcilvēku domas un attieksmi pret sevi, apstākļus noteiktos dzīvēs brīžos un pašā dzīvē vispār.
Viedās konsultācijas pieejamas iepriekš obligāti piesakoties un darot zināmu iemeslu, jautājumu, situāciju, notikumu , kuru vēlas padziļināti izskatīt un rast risinājumu ... un pats galvenais - ja pats cilvēks ir gatavs tiešā veidā darboties risināšanā, sevis un savas situācijas sakārtošanā. 
KONSULTĀCIJAS NOTIEK rakstiski un SKYPE (telefona Nr., ja būs nepieciešams tiks izsūtīts e-pastā)
Iepriekšpieteikšanās e-pastā: viedatelpa@inbox.lv

Konsultācija  1/2 stundas  20 EUR
Konsultācijas 1 stunda 40 EUR
Konsultācija 1.5 stundas - 55 EUR

Piesakoties vienosimies par savstarpēji izdevīgu konsultācijas laiku, saņemsiet rēķinu priekšapmaksai. Ierodoties uz konsultāciju rēķinam ir jābūt apmaksātam. Pēc rēķina apmaksas ieteicams nosūtīt uz e-pastu bankas maksājumu. 
Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties konsultāciju pārcelt vai vispār atcelt, tas jādara zināms līdz 24 stundām iepriekš norunātā laika. Samaksātā nauda tiks atskaitīta atpakaļ. Ja neierodaties uz konsultāciju par to iepriekš nebrīdinot, tad samaksātā nauda atpakaļ atmaksāta NETIEK !!!

@/Austra Savstare/


PAR VIEDO TELPU


VIEDĀ TELPA - pašpilnveidošanās, pašizaugsmes, sevis atvēršanas un saprašanas, un gaišākas pasaules uztveres telpa.
Meditatīvās saziņas pieraksts - rakstiskais kontakts kā Visuma dāsnums, dažādu mantiku prasmju apgūšana un attīstīšana kā savas ikdienas pārzināšana, viedā zintniecība kā harmonizējoša iekšējās un ārējās pasaules sakārtotāja. 
TARO, LENORMAN 
un VIEDĀS KONSULTĀCIJAS  par un ap to, ka Cilvēka Liktenis atgādina iepriekš novilktu apli (iezīmējas analoģija ar horoskopu). Cilvēks nekādi nevar iziet ārpus šī apļa, bet tā iekšienē gan viņš ir pilnīgi brīvs. Piemērojot šo dzīves ilgumam, tas nozīmē : cilvēks var nodzīvot jebkuru gadu skaitu viņam atvēlētajā gadu daudzumā. Mazāk - var, vairāk - nekad. Ar dažādām pareģošanas metodēm var noteikt dzīves pamata scenāriju, ieraudzīt notikumu pagrieziena punktus, taču šī iezīmētā scenārija iekšienē cilvēks ir spējīgs pats veidot savu likteni. Jebkuras mantikas  pareģojošā atbilde norāda uz to, kas var notikt, ja sekosiet izvēlētajam ceļam. Saistībā ar šo jums ir brīva izvēle : ļaut notikumiem notikt, ļaujoties Likteņa vēlīgumam, vai arī pacensties izmainīt, ienest korekcijas notiekošajās lietās.


@ /Austra Savstare/

KONSULTĀCIJAS


KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANA - galvenokārt 
rakstiski, izņēmuma gadījumos sarunas veidā

 1. MANAS TARO un LENORMAN KONSULTĀCIJAS  IR  
konkrētu problēmsituāciju un notikumu padziļināti, taropsiholoģiski, izvērsti, cēloņus un sekas pētoši, risinājumu un padomus meklējoši skatījumi -       
a) attiecību jautājumos (esošās attiecības, topošās attiecības, sarežģījumi vai šķiršanās attiecībās, vai ar satikto cilvēku izveidosies attiecības, gaidot vai meklējot attiecības, partneru saderība, attiecības ar ģimenes locekļiem, ar darba biedriem, ar draugiem, paziņām, u.c.  ); 
b) darba un biznesa jautājumi (sarežģījumi, risinājuma meklējumi, izvēle, labākais rīcības veids biznesa uzsākšanā, u.c.); 
c) dažādi personīgi jautājumi (arī karma, iepriekšējās dzīves, padomi rīcībai, personības raksturojums, izvēles jautājumi no jau apzinātiem variantiem, u.c.)


2. MANAS TARO un LENORMAN KONSULTĀCIJAS NAV ZĪLĒŠANA, bet ir mūsdienīgu instrumentu skatījums dzīves problēmu risināšanai.
  
Tāpēc neatbildu uz jautājumiem  -  "kad un vai vispār apprecēsies?", "cik būs vīri/sievas?", "cik būs bērnu?", "par tālāko nākotni vispār, kopumā, kā par tādu - ko man tur rāda, kas man tur būs?",  u.c. cilvēciskas ziņkāres jautājumiem  -  ar šiem jautājumiem lūdzu pie zīlniecēm....  
3Nosūtiet savu jautājumu(-us) ar īsu situācijas aprakstu (ar īsto vārdu, datiem - tikai datums un mēnesis vai precīzs gadu skaits vai precīza Zodiaka zīme pēc astroloģijas; ja par attiecībām- tad arī par partneri to pašu) uz  e-pastu  : viedatelpa@inbox.lv  (ar tālruņa nr. apmainīsimies, ja būs nepieciešams) Katrs gadījums ir individuāls, ja kaut kādu iemeslu dēļ konsultāciju nevarēsiet saņemt , tad es to uzrakstīšu savā atbildē.
4. Ja jautājums paredz skatīt situācijas attīstību nākotnē, tad uzrādiet noteiktu laiku, kāds interesē (tuvākais mēnesis, trīs mēneši, pusgads, gads). Ja  nebūs  norādīts, tad atbilde paredz sevī  laika posmu no 1 līdz 1,5 gadam.
5. Jo precīzāk noformulēsiet jautājumu (-us), jo precīzāka būs atbilde ! Rakstiskās atbildes uz vairākām A4 formāta lapām - atkarībā no jautājuma plašuma un būtības., vai to daudzuma. Pēc atbilžu saņemšanas, jau atbildētā sakarā,  ir iespēja uzdot precizējošus jautājumus .
6. Vienosimies par konsultācijas veidu un laiku, saņemsiet rēķinu par priekšapmaksu. Rakstiskā konsultācijā atbildes saņemsiet 2 - 5 darba dienu laikā rindas kārtībā pēc apmaksas ienākšanas kontā ; sarunu konsultācijā atbildes saņemsiet norunātajā laikā, ja apmaksa būs ienākusi bankas kontā.
7. NEIZSKATU jautājumus, kas saistīti ar precīza laika noteikšanu (viss atkarīgs no paša cilvēka ieguldītajām pūlēm - ja sēdēs un neko nedarīs, tad nekas arī nenotiks un neko nesagaidīs), ar veselību (slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu - ir jāiet pie ārstiem un pie reizes arī pie dziedniekiem), ar negatīvo ietekmi (lāstus, ļaunas acs, utt.),   ar melno maģiju, ar burvestībām (ir zintnieki, kuri ar šīm lietām nodarbojas - pie tiem arī jādodas)

Pakalpojuma sniegšanai tiek sastādīti kāršu izklājumi-skatījumi ar tieši  Jūsu situācijai vai notikumam atbilstošiem izskatāmiem jautājumiem.
PASTĀVĪGAJIEM klientiem- atlaides.      
Īpašos gadījumos pēc pakalpojuma sniedzēja ieskatiem cena var tikt samazināta.